Kalkulačka: Výpočet životní minimum 2022 – zvýšení v roce 2022?

Kalkulačka: Výpočet životní minimum 2022 – zvýšení v roce 2022?

Zajímalo by vás, kolik je životní minimum pro jednotlivce nebo pro rodinu v roce 2022? V této kalkulačce si to můžete snadno spočítat. Od 1. dubna 2022, dochází ke zvýšení o 10%. Životní minimum je nově 4250 Kč (existenční minimum je nově 2740 Kč).

Životní minimum je poměrně důležitý údaj, který rozhoduje o tom, zda máte nárok na nějaké sociální dávky a podporu od státu. Pokud jsou vaše příjmy nižší než životní minimum, pak si můžete požádat Úřad práce, o poskytnutí podpory ve hmotné nouzi. I u řady dalších sociálních dávek, o nároku rozhoduje právě životní minimum.

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik je životní minimum pro vás a vaši rodinu v roce 2022. Podíváme se i na to, na jaké sociální dávky můžete mít v roce 2022 nárok. A jestli se plánuje nějaké zvýšení, na začátku nebo v průběhu roku 2022.

Kalkulačka: Výpočet životní minimum pro rodinu v roce 2022

Výpočet životního minima pro rodinu, je poměrně snadný. Jedná se o součet částek, připadajících na jednotlivé členy rodiny (kolik to je – viz níže).

Do kalkulačky, zadejte počet dospělých osob v rodině (ve společné domácnosti) a také počet dětí (podle věku):

Kalkulačka životní minimum od 1. 4. 2022
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4250 Kč
První osoba - 3910 Kč
Dalsi osoby - 3530 Kč
Děti do 6 roků
2170 Kč
Děti od 6 do 15 roků
2670 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3050 Kč
Výpočet

Kolik je životní minimum v roce 2022

Od začátku roku 2022, nadchází k žádné změně, která by se přímo týkala částek životního nebo existenčního minima. K poslednímu zvýšení došlo v roce 2020, kdy se od dubna zvýšily všechny částky cca o 13%. Již na začátku roku, ale nová vláda prohlásila, že zvažuje možné zvýšení částek životního a existenčního minima.

Na konci března 2022, schválila vláda zvýšení životního a existenčního minima o cca 10%. Životní minimum se zvyšuje o 390 Kč, od 1. 4. 2022 to bude 4250 Kč. Existenční minimum se zvyšuje o 250 Kč, od 1. 4. 2022 to bude 2740 Kč.

Od 1. 4. 2022 platí toto životní minimum:

  • Existenční minimum pro jednotlivce 2022 = 2 740 Kč
  • Životní minimum pro jednotlivce 2022 = 4 250 Kč

Pokud by se jednalo o rodinu (více osob ve společné domácnosti), pak platí tyto částky:

  • První dospělá osoba v rodině = 3 910 Kč
  • Druhá a další dospělá osoba v rodině = 3 530 Kč
  • Dítě do 6 roků = 2 170 Kč
  • Dítě do 15 roků = 2 670 Kč
  • Dítě do 26 roků = 3 050 Kč

Zvýšení životního minima v roce 2022?

Již během roku 2021 se zvažovalo možné zvýšení životního a existenčního minima. Mělo se podle návrhů jednat o poměrně vysoké zvýšení. Životní minimum jednotlivce, které je aktuálně stále 3860 Kč se mělo zvýšit až na 5 tisíc korun. Toto zvýšení životního a existenčního minima, ale nebylo schváleno.

Na konci roku 2021, byla jmenována nová vláda, která vzešla z podzimních parlamentních voleb. Nová vláda mimo jiné prohlásila, že zvažuje možné zvýšení životného a existenčního minima. Dávalo by to docela smysl, vzhledem k tomu, že od podzimu 2021, je v ČR velmi vysoká inflace, takže původní částky životního a existenčního minima, již vůbec neodráží aktuální ekonomickou realitu.

Zvýšení bylo nakonec schváleno na konci března 2022. Životní a existenční minimum se zvyšuje o cca 10%, s platností od začátku dubna 2022. I když by se zvýšení o 10%, mohlo zdát jako poměrně vysoké, vzhledem k úrovni inflaci, tomu tak ale není.

Životní minimum a nárok na sociální dávky

Životní minimum je jedním z určujících parametrů, při posuzování nároku na různé sociální dávky.

Například na přídavky na dítě je nárok, pokud příjem rodiny nepřesahuje 3,4 násobek životního minima. Životní minimum rozhoduje i o nároku na porodné – zde je také nárok při příjmu do 2,7 násobku životního minima.

Životní minimum vstupuje i do posuzování nároku na příspěvek na bydlení. A především hraje roli u dávek pomoci ve hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc ve hmotné nouzi).

Životní minimum a exekuce

Životní minimum je také podstatným údajem, pro výpočet nezabavitelné částky při exekuci. Určuje, kolik peněz vám nesmí zabavit exekutor při exekuci na účet v bance, nebo při exekuci na majetek. Životní minimum má vliv, i na výpočet srážek z platu (mzdy) při exekuci nebo insolvenci.

Životní minimum se uplatňuje i v dalších oblastech – u příspěvku na péči, v oblasti sociálně právní ochrany dětí, nebo i při výpočtu výše alimentů u soudu.