Zdravotní pojištění 2024 – kdo platí pojištění za studenta, invalidu nebo během rodičovské?

Zaměstnanci platí na zdravotní pojištění 4,5% z hrubé mzdy (platí i pro část DPP a DPČ). OSVČ platí na zdravotní minimálně 2968 Kč (platí v roce 2024). Samoplátci musí platit minimálně 2552 Kč (zvýšilo se od 1. 1. 2024). Za ostatní platí pojištění stát – viz seznam kategorií, za koho platí zdravotní stát. Zaměstnanci platí na zdravotní pojištění 4,5% z hrubé mzdy (platí i pro část DPP a DPČ). OSVČ platí na zdravotní minimálně 2968 Kč (platí v roce 2024). Samoplátci musí platit minimálně 2552 Kč (zvýšilo se od 1. 1. 2024). Za ostatní platí pojištění stát – viz seznam kategorií, za koho platí zdravotní stát.

Placení zdravotního pojištění je povinné (je na to zákon). Kdo neplatí, ten má problém a může spadnout i do exekuce (ve druhé polovině roku 2024, bude VZP část dluhů na zdravotním pojištění „odpouštět“ – viz milostivé léto na zdravotní pojištění 2024).

Za zaměstnance obvykle platí zdravotní pojištění firma. Pak je několik skupin lidí, za které platí pojištění stát (studenti, nezaměstnaní, invalidé, lidé s neschopenkou, během rodičovské, za děti, apod.).

V ostatních případech si musí platit zdravotní pojištění každý sám. Buď jako podnikatel (OSVČ), nebo jako samoplátce bez příjmu (OBZP).

Placení zdravotního pojištění, se dá vyhnout jenom při dlouhodobém pobytu v zahraničí (minimálně 6 měsíců, pokud je pojištění placeno v jiné zemi).

Kdo platí zdravotní – kategorie plátců zdravotního pojištění

Existují 3 základní kategorie plátců zdravotního pojištění:

  • Stát – viz níže je seznam kategorií osob, za které platí zdravotní stát
  • Zaměstnavatel – za většinu zaměstnanců a část lidí s dohodou DPP nebo DPČ, platí pojištění firma (nebo úřad)
  • Pojištěnec – ostatní lidé si platí zdravotní sami – buď jako OSVČ (živnostník) nebo jako OBZP (samoplátce bez zdanitelného příjmu)

Kolik je minimální zdravotní pojištění v roce 2024?

V zaměstnání, se na zdravotní pojištění odvádí 4,5% z hrubé mzdy (a zaměstnavatel za vás platí dalších 9%).

Minimální zdravotní pojištění, se skoro každý rok zvyšuje (důvodem je zvýšení minimální mzdy, ze které se vypočítá minimální pojištění).

  • Minimální zdravotní pojištění pro samoplátce 2024 = 2552 Kč

Minimální zdravotní pojištění, musí platit i většina podnikatelů (výjimku mají jenom OSVČ vedlejší během prvního roku podnikání, nebo pokud podnikají při zaměstnání).

Minimální pojištění pro živnostníky se vypočítá z průměrné mzdy, a také je každý rok stále vyšší:

  • Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ 2024 = 2968 Kč

Za koho platí zdravotní pojištění v roce 2024 stát?

Za poměrně velkou část lidí v ČR, platí zdravotní pojištění stát. Existuje celá řada kategorií státních pojištěnců.

V takových případech, není potřeba řešit zdravotní pojištění (platí ale povinnost, aby se případné změny – do jak skupiny spadáte, hlásily včas na zdravotní pojišťovnu – lhůta je 8 dní).

Kategorie A, B a D – děti a studenti (do 26/28 roků)

Stát platí zdravotní pojištění za děti (do skončení povinné školní docházky) nebo i za studenty. A to případně až do 26 roků (nebo až do 28 roků u doktorského studia).

Při ukončení školy, platí stát zdravotní pojištění, obvykle ještě i o prázdninách (podmínky se ale mírně liší, podle toho jestli student pokračuje v dalším studiu, nebo jestli je to ukončení SŠ, VŠ, nebo jenom přerušení studia).

Kategorie C – důchodci

Stát také platí zdravotní pojištění za důchodce. A to nejenom za starobní důchodce, ale i za všechny invalidní důchodce. Stát platí pojištění i za příjemce vdovského nebo vdoveckého důchodu, nebo i za sirotky s nárokem na sirotčí důchod.

Kategorie E – mateřská a rodičovská

Další velkou skupinou, za kterou platí zdravotní pojištění stát, představují maminky na mateřské nebo rodičovské.

Stát platí pojištění jak během mateřské dovolené, tak i během rodičovské dovolené.

Pojištění je placeno i za příjemce rodičovského příspěvku nebo peněžité pomoci v mateřství (i když nejsou na RD nebo MD).

Kategorie G – nezaměstnaní

Stát platí pojištění i za nezaměstnané. Pouze ale v případě, že jsou evidováni na Úřadu práce, jako uchazeči o zaměstnání (jestli má nezaměstnaný nárok na podporu nebo ne, ale nehraje roli, podstatná je registrace na ÚP).

Kategorie H – „sociální případy“

Za osoby ve hmotné nouzi, které mají nárok na příspěvek na živobytí nebo jiné dávky hmotné nouze, platí zdravotní pojištění také stát (za předpokladu, že nespadají do nějaké jiné kategorie).

Kategorie I – příspěvek na péči

Stát dále platí pojištění za osoby závislé na péči (stupeň II., III. a IV.), nebo za osoby, které o ně pečují, nebo i za ty, kdo pečují o děti do 10 roků, které jsou závislé na péči ve stupni I.

Kategorie L – ženy v domácnosti

Stát může platit zdravotní pojištění i za „ženy v domácnosti“ – pokud žena pečuje alespoň o jedno dítě do 7 roků, nebo o dvě děti do 15 roků.

Můžete se to týkat některých žen, po skončení rodičovské (kategorie E), pokud chtějí zůstat ještě nějakou dobu doma s dítětem.

V takovém případě, ale platí několik omezení – děti nesmí chodit do školky na déle než 4 hodiny denně, nesmí chodit ve škole do družiny, nesmí být v létě celý měsíc u babičky nebo na táboře.

A žena v domácnosti nesmí podnikat nebo pracovat zaměstnání. A na brigádě může mít příjem jenom do 10 000 Kč u DPP (nebo do 4 000 Kč u DPČ).

Kategorie K – osoby ve vazbě a ve vězení

Když už stát někoho zavře, tak za něj pak platí i pojištění. Platí to jak pro vazbu, tak pro vězně ve výkonu trestu, tak případně i pro zabezpečovací detenci nebo ochranné léčení.

Kategorie N – Invalida ve III. stupni

Za invalidu, platí zdravotní pojištění stát, pokud má nárok na invalidní důchod (viz kategorie C). Pokud je někdo invalidní ve III. stupni, a nemá nárok na invalidní důchod, tak za něj platí pojištění stát.

Kategorie M – předdůchod

Stát platí zdravotní pojištění i za ty, co si spořili na penzi, a mají nárok na předdůchod, doživotní rentu, penzi nebo jinou formu výplaty na základě penzijního spoření, a v dalších zákonem definovaných případech.

Kategorie O – nemocenská a neschopenka

Stát platí zdravotní pojištění i během dlouhodobé neschopenky po skončení zaměstnání, pokud je nárok na nemocenské dávky. Stát platí pojištění do skončení nároku na nemocenskou (do skončení podpůrčí doby, což je maximálně 380 dní, resp. je i možnost prodloužení o dalších 350 dní)

Další kategorie kdy platí pojištění stát

Kategorie T – dobrovolník (výkon dlouhodobé dobrovolnické činnosti)

Kategorie U – mladiství v ústavní a ochranné výchově („pasťák“)

Kategorie V – cizinci s dočasnou ochrannou (momentálně stát platí za Ukrajince)

Kategorie W – manželé/manželky státních úředníků na velvyslanectví a při dalších pobytech mimo ČR

Nevěříte, že by mohlo být tak snadné získat peníze? Opravdu ne? Pak si to sami vyzkoušejte!

Užitečné informace
Všechny půjčky