Kalkulačka dočasná pracovní neschopnost 2022

Kalkulačka dočasná pracovní neschopnost 2022

Na placenou neschopenku během dočasné pracovní neschopnosti mají nárok zaměstnanci nebo OSVČ (pokud si platí nemocenské pojištění). Prvních 14 dní platí nemocenskou zaměstnavatel. Od 15 dne platí nemocenskou stát (ČSSZ).

Pokud onemocníte, stane se vám nějaký úraz nebo budete v karanténě, pak vám může vznikat nárok na placenou neschopenku. Na tu mají nárok ti, kdo pracují v zaměstnání (a zaměstnavatel za ně platí nemocenské pojištění) nebo ti, kdo podnikají jako OSVČ (a platí si nemocenské pojištění sami).

Během neschopenky, máte nejprve nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele (za prvních 14 dní). Na náhradu mzdy není nárok po skončení pracovního poměru nebo ji nedostávají ani OSVČ. Při delší pracovní neschopnosti, máte od 15 dne nárok na nemocenské dávky.

Kalkulačka: Výpočet neschopenky při dočasné pracovní neschopnosti 2022

Kalkulačka nemocenská 2022
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Měsíční hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrného hrubého měsíčního výdělku, za předchozí kalendářní čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Jak se platí dočasná pracovní neschopnost v roce 2022?

Za prvních 14 dní je nárok na náhradu mzdy:

 • Aktuálně máte nárok na nemocenskou od prvního dne (dříve byly první 3 dny neplacené)
 • Náhrada mzdy za prvních 14 dní, je za skutečně neodpracované směny (zameškané hodiny)
 • Prvních 14 dní dostáváte 60% z redukované hodinové mzdy
 • Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel (dostanete ji na účet společně s výplatou za předchozí měsíc)

Od 15 dne je nárok na nemocenské dávky:

 • Na ty je nárok až 380 dní (resp. maximálně 380 dní od začátku neschopenky)
 • Od 15 dne se nemocenské dávky platí za každý kalendářní den (včetně víkendů a státních svátků)
 • Od 15 do 30 dne jsou nemocenské dávky ve výši 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu (vychází z hrubé mzdy)
 • Od 31 do 60 dne jsou nemocenské dávky ve výši 66%
 • Od 61 dne jsou nemocenské dávky ve výši 72%
 • Nemocenskou od 15 dne vyplácí stát (ČSSZ – dávky chodí na účet do 30 dní od předání podkladů od zaměstnavatele)

Kdy není nárok na placenou neschopenku?

V některých případech může ale dojít ke snížení dávek během dočasné pracovní neschopnosti, nebo vám na tyto dávky nárok vůbec nevznikne.

Snížení nemocenské na 50%:

 • Pokud nemoc nebo úraz vznikne jako následek opilosti či požití omamné látky, tak se nemocenská snižuje na 50%
 • Obdobné je to i v případě, že se jedná o následek úmyslně spáchaného trestného činu, i tam je nemocenská snížena na 50%

Na nemocenské dávky není nárok vůbec:

 • Pokud jste dlouhodobě nezaměstnaní (nárok na nemocenskou je jen do 7 dní od skončení zaměstnání)
 • Pokud si jako OSVČ neplatíte nemocenské pojištění, nebo jen krátkou dobu (pozor na to, že sociální a zdravotní pojištění je něco jiného než nemocenské, navíc si ho musíte platit alespoň 3 měsíce)
 • Pokud pracujete na dohodu DPP nebo DPČ, která vám nezakládá účast na nemocenském pojištění (viz dále)
 • Pokud v zaměstnání čerpáte neplacené volno
 • Pokud jste na mateřské nebo rodičovské dovolené
 • Pokud jste student, který nikde nepracuje (není účastníkem nemocenského pojištění)

Zvláštní kategorie jsou pak pracující důchodci (starobní nebo invalidní). Ti sice mají nárok na placenou neschopenku v plné výši, ale maximálně po dobu 70 dní (běžný zaměstnanec má nárok až 380 dní).

Nárok na placenou neschopenku po skončení zaměstnání?

Nárok na nemocenské dávky, během dočasné pracovní neschopnosti, můžete mít, i když onemocníte po skončení zaměstnání. Pouze ale v případě, že je neschopenka zahájena do 7 kalendářních dní, od ukončení pracovního poměru.

Pokud onemocníte později, a jste nezaměstnaní (například v evidenci Úřadu práce), tak již na placenou neschopenku nárok není.

Práce na dohodu a nárok na nemocenskou?

Pokud pracujete na dohodu, tak to může být s nárokem na placenou neschopenku složitější. Účast na nemocenském pojištění (a tím i nárok na nemocenské dávky) vzniká:

 • Při práci na DPP (dohoda o provedení práce), pokud je váš měsíční příjem alespoň 10 000 Kč a více
 • Při práci na DPČ (dohoda o pracovní činnosti), pokud je váš příjem alespoň 3500 Kč a více

Pro obě dohody platí, že nemocenské pojištění je splněno jen v měsících, kdy je splněna výše uvedená podmínky minimálního příjmu.

Současně ale platí, že na nemocenské dávky je nárok, i když v měsíci zahájení neschopenky nejste účastníkem nemocenského pojištění, pokud jste splnili podmínky v předchozích 3 měsících. Pak je i u práce na dohodu nárok na placenou neschopenku.