Výpočet dovolené u dohody – nárok na dovolenou pro DPP a DPČ od 1. 1. 2024

Od začátku roku 2024, bude i u dohody DPP a DPČ, nárok na placenou dovolenou. Za každých 20 odpracovaných hodin, bude nárok na 1,54 hodiny dovolené (u dohody DPP to vychází na 24 hodin dovolené za rok, u dohody DPČ to může být až 80 hodin dovolené). Od začátku roku 2024, bude i u dohody DPP a DPČ, nárok na placenou dovolenou. Za každých 20 odpracovaných hodin, bude nárok na 1,54 hodiny dovolené (u dohody DPP to vychází na 24 hodin dovolené za rok, u dohody DPČ to může být až 80 hodin dovolené).

U dohody (DPP, DPČ) bude nárok na dovolenou. Řeší se to schválená novela zákoníku práce 2023. Většina změn, platí už od podzimu 2023. Nárok na dovolenou u dohody, ale bude až od 1. 1. 2024.

Nárok na dovolenou u dohody DPP a DPČ  – jak to bylo dříve

Předchozí znění zákoníku práce, dovolenou u dohody DPP a DPČ přímo nezakazovalo. Pokud si to zaměstnanec (dohodář) a zaměstnavatel domluvili, pak mohl být nárok na dovolenou u dohody i dříve.

Pouze je to tak, že na dovolenou u dohody doposud nebyl nárok ze zákona. Záleželo tedy jen na zaměstnavateli, jestli vůbec a za jakých podmínek, bude poskytovat dovolenou i u dohody.

Ono popravdě – dovolená u dohody o provedení práce (DPP), kde je limit 300 hodin na rok, ani moc nedává smysl. Většinou se jedná jen o krátkodobé, nárazové práce.

Pokud chce někdo na dohodu pracovat dlouhodobě, tak má dojednánu dohodu DPČ (dohoda o pracovní činnosti). U dohody DPČ (alespoň u slušnějších firem), byl v nějaké formě, nárok na dovolenou už nyní (někdy ale jen jako neplacené volno).

Jaké budou podmínky pro nárok na dovolenou u dohody od 1. 1. 2024

Podmínky pro nárok na dovolenou u dohody (DPP a DPČ), budou stejné (nebo skoro stejné), jak pro nárok na dovolenou u klasického pracovního poměru.

Pro dohody, se pro účely výpočtu dovolené, stanoví fiktivní týdenní pracovní doba 20 hodin za týden.

Nárok na dovolenou bude po odpracování minimální doby. V jednom kalendářním roce, musí být na dohodu (u jednoho zaměstnavatele), odpracováno minimálně 80 hodin (tj. minimálně 4 „fiktivní“ týdny). Při menším počtu odpracovaných hodin, nárok na placenou dovolenou nebude.

Kalkulačka: Výpočet dovolené u dohody DPP nebo DPČ (platí od 1. 1. 2024)

Kalkulačka dovolená u dohody 2024
Základní roční dovolená:
Počet hodin odpracovaných za rok:

Výpočet

Na kolik dní (hodin) dovolené bude nárok u dohody?

Výpočet dovolené u dohody, bude stejný, jako u pracovního poměru:

 • Za každý odpracovaný týden (u dohody za každých 20 hodin) bude nárok na 1/52 z celkové dovolené
 • Celková dovolená se vypočítá jako počet týdnů dovolené (4, 5 nebo 8 týdnů dovolené) krát týdenní pracovní doba (u dohody 20 hodin za týden)
 • Za jeden týden (za 20 hodin) bude nárok na 1,54 hodiny dovolené
 • Za 300 hodin u DPČ bude nárok na 24 hodin dovolené
 • Za celý rok práce na DPČ (20 hodin týdně) bude nárok na 80 hodin dovolené (4 týdny, 20 dní)

Jak vypočítat dovolenou u dohody DPP nebo DPČ (platí od 1. 1. 2024)

Výpočet dovolené se u dohody DPP a DPČ provede podle těchto pravidel:

 • Celkový počet odpracovaných hodin, vydělíme 20 (= vyjde nám počet „fiktivních“ týdnů)
 • Za každý týden je nárok na 1,54 hodiny (platí, pokud je celková dovolená 4 týdny)
 • Celkový výsledek výpočtu dovolené, se zaokrouhlí na celé hodiny, směrem nahoru

Výpočet dovolené pro dohodu o provedení práce (DPP) od 1. 1. 2024

Nárok na dovolenou u dohody o provedení práce (DPP), bude po odpracování 80 hodin:

 • Za každých 20 odpracovaných hodin, jen nárok na 1,54 hodiny dovolené
 • Za 80 odpracovaných hodin je to 7 hodin
 • Za 100 odpracovaných hodin je to 8 hodin
 • Za 200 odpracovaných hodin je to 16 hodin
 • Za 300 odpracovaných hodin je to 24 hodin

Výpočet dovolené pro dohodu o pracovní činnosti (DPČ) od 1. 1. 2024

U dohody o pracovní činnosti (DPČ), bude výpočet stejný jako u dohody DPP.  I u dohody DPČ, se pro výpočet dovolené, použije fiktivní týdenní pracovní doba 20 hodin za týden.

 • Za každých 20 odpracovaných hodin, bude nárok na 1,54 hodiny dovolené (platí, pokud je celková dovolená 4 týdny)
 • U dohody DPČ, bude za celý rok (52 týdnů) nárok až na 80 hodin dovolené
 • Na 80 hodin dovolené bude nárok, pokud se u DPČ bude pracovat 20 hodin za týden
 • Pokud by u dohody byla kratší pracovní doba – například 10 hodin za týden, pak bude i celková dovolená kratší – byl by nárok jen na 40 hodin za rok
 • I u DPČ bude nárok na dovolenou, až po 80 odpracovaných hodinách

Kalkulačka: Výpočet dovolené zaměstnání v roce 2024

V zaměstnání může být nárok na dovolenou za celý kalendářní rok (4 týdny, 5 týdnů nebo 8 týdnů dovolené), nebo na poměrnou část dovolené (pokud není odpracován celý rok – například v novém zaměstnání).

Na dovolenou je nárok i ve zkušební době. Pro nárok na dovolenou se započítává i neschopenka, ošetřovné, mateřská nebo rodičovská dovolená nebo i další překážky v práci na straně zaměstnance (některá „nepřítomnost“ v zaměstnání se započítá pro dovolenou jen omezeně – maximálně 20 týdnů za rok).

Za každý „odpracovaný“ týden (násobek týdenní pracovní doby) je nárok na 1/52 z celkové dovolené:

 • při 4 týdnech dovolené a 40 hodinách za týden, je nárok na 3,08 hodiny dovolené
 • při 5 týdnech dovolené a 40 hodinách za týden, je nárok na 3,85 hodiny dovolené
 • při 8 týdnech dovolené a 40 hodinách za týden, je nárok na 6,15 hodiny dovolené

Pro konkrétní výpočet dovolené použijte:

Podmínky pro čerpání dovolené u dohody DPP a DPČ

Ani podmínky pro čerpání dovolené, se nebudou u dohody nijak odlišovat. Budou stejné, jako pro zaměstnance v pracovním poměru:

 • O termínu čerpání dovolené rozhoduje zaměstnavatel (zpravidla na základě žádosti od zaměstnance)
 • Dovolená by měla být vyčerpána před koncem kalendářního roku (popř. před ukončením doby, na kterou je sjednaná dohoda o provedení práce, nebo dohoda o pracovní činnosti)
 • Za dovolenou, je nárok na náhradu mzdy (u dohody na náhradu odměny za dohodu – vypočítá se z průměrného výdělku)
 • Nevyčerpaná dovolená, se převádí do dalšího roku
 • Nevyčerpaná dovolená, může být proplacena při ukončení zaměstnání (při ukončení dohody)
 • Minimální doba čerpané dovolené je „půl den“ (polovina běžné pracovní doby) – u dohody se odvíjí od rozpisu směn, a od fiktivní týdenní pracovní doby

Další změny pro dohody v roce 2024

Nárok na dovolenou, ale není jediná změna, která se pro dohody chystá v roce 2024. Změn je více. Část z nich už platí od podzimu minulého roku.

 • U dohody, bude nárok i na rozpis směn (alespoň 3 dny předem, v písemné podobě)
 • Po odpracování 180 hodin na dohodu (u jednoho zaměstnavatele), bude možnost požádat o převedení na pracovní poměr na dobu neurčitou, zaměstnavatel ale nemá povinnost, takové žádosti vyhovět.
 • Při výpovědi dohody ze strany zaměstnavatele, může mít zaměstnanec nárok na písemné zdůvodnění, proč byla dohoda ukončena (co bylo důvodem pro výpověď)
 • U dohody je nárok na příplatek za práci v noci, o víkendu, ve svátek, atd.

Další změny, začnou platit od poloviny roku 2024. Od 1. července 2024, se zpřísní podmínky pro dohody – týká se především dohody DPP. Nově bude povinnost evidovat všechny dohody u ČSSZ. Bude se sčítat příjem ze všech dohod během jednoho měsíce. A při překročení limitu 10 500 Kč nebo 17 500 Kč se bude platit sociální pojištění.

Nevěříte, že by mohlo být tak snadné získat peníze? Opravdu ne? Pak si to sami vyzkoušejte!

Užitečné informace
Všechny půjčky