Výpočet čisté mzdy 2024 – kolik mi zůstane z dohody DPČ? (sociální, zdravotní, daň)

Od 1. 1. 2024, se mění některé podmínky pro výpočet čisté mzdy. Změny se týkají i výpočtu výplaty u dohody o pracovní činnosti (DPČ). Od ledna 2024, bude u dohody nárok i na placenou dovolenou. Bude se také zvyšovat minimální mzda. Od 1. 1. 2024, se mění některé podmínky pro výpočet čisté mzdy. Změny se týkají i výpočtu výplaty u dohody o pracovní činnosti (DPČ). Od ledna 2024, bude u dohody nárok i na placenou dovolenou. Bude se také zvyšovat minimální mzda.

I když pracujete jenom na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), přesto se obvykle nevyhnete placení sociální a zdravotního pojištění nebo daně (výjimkou může být například práce na DPP s příjmem do 10 tisíc, kde se platí jenom daň 15%).

V následující kalkulačce si můžete spočítat výplatu u dohody DPČ v roce 2024. Od začátku roku 2024, se budou měnit některé podmínky pro výpočet výplaty – nově se bude odvádět nemocenské pojištění, zvyšuje se minimální mzda nebo minimální zdravotní pojištění. Budou se rušit i některé daňové slevy (pro studenty, školkovné, atd.).

Od 1. 1. 2024 platí pro dohodáře více změn. I u dohody DPČ, bude od ledna 2024 nárok na placenou dovolenou. Mají se měnit i podmínky pro placení sociálního pojištění (to ale bude platit až od 1. července 2024 a bude týkat především práce na DPP).

Kalkulačka: Výpočet čisté mzdy u dohody o pracovní činnosti v roce 2024

Pro výpočet čisté výplaty za práci na dohodu o pracovní činnosti, platí v zásadě stejné podmínky, jako výpočet čisté mzdy u klasického zaměstnání. Hlavním rozdílem je to, že u dohody DPČ se neplatí sociální a zdravotní pojištění, pokud je příjem do 4000 Kč hrubého za měsíc.

Kalkulačka čistá mzda - práce na DPČ 2024
Hrubá měsíční mzda z DPČ

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Kdy se platí sociální a zdravotní pojištění u dohody DPČ?

Ani při práci na dohodu DPČ, se nevyhnete placení povinných odvodů státu. Pouze pokud by se jednalo o zaměstnání malého rozsahu, pokud by byl u DPČ příjem do 3999 Kč měsíčně, pak se neplatilo sociální a zdravotní pojištění (daň 15%, se ale platí vždy).

Z odměny za práci na dohodu, se strhávají běžné odvody:

  • 4,5% na zdravotní pojištění
  • 7,1% na sociální pojištění
  • 15% daň (případně 23% – ale to až při velmi vysokém příjmu, který u dohody obvykle není)

Od 1. 1. 2024, se povinné odvody zvýší o 0,6%. Nově se totiž bude platit i nemocenské pojištění. Doposud ho platil jenom zaměstnavatel (2,1%). Nově se budou podílet i zaměstnanci (0,6%). Tato změna se týká i dohodářů (pokud jim na základě příjmu vzniká povinnost platit pojištění). Sociální pojištění v roce 2024, je tedy nově 7,1%, namísto dřívějších 6,5%.

Doplatek do minimálního zdravotního pojištění u dohody DPČ

Na dohodu DPČ, obvykle pracují lidé, pro které je to „druhá“ práce. Nebo je to oblíbená forma přivýdělku i pro studenty, pro důchodce nebo pro maminky na mateřské či rodičovské.

Pokud máte zaměstnání (kde za vás zdravotní pojištění platí zaměstnavatel), nebo pokud za vás zdravotní pojištění platí stát (za studenty, za důchodce, za nezaměstnané, za maminky na mateřské/rodičovské, apod.), pak se z dohody platí na zdravotní pojištění jenom 4,5% (při příjmu od 4000 Kč hrubého měsíčně).

Pokud by ale práce na dohodu DPČ byla váš „hlavní“ příjem (a současně by za vás zdravotní neplatil stát), tak může vznikat i povinnost zaplatit doplatek do minimálního zdravotního pojištění. Platí to v případech, kdy je měsíční hrubý příjem z dohody nižší, než aktuální minimální mzda.

Změna podmínek pro dohody – novela zákoníku práce 2023

Od začátku října 2023, platí novela zákoníku práce, která měnila podmínky pro práci na dohodu. Podle nových podmínek, je u dohody nárok na všechny běžné příplatky:

  • Příplatek za práci v noci
  • Příplatek za práci o víkendu
  • Příplatek za práci ve svátek
  • Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

U dohody, je také nově nárok i na písemný rozpis směn (alespoň 3 dny předem vás zaměstnavatel musí písemně informovat, jak budou rozvrženy směny).

Od 1. 1. 2024 budou mít i dohodáři nárok na placenou dovolenou. U dohody bude nárok na dovolenou, po dopracování alespoň 80 hodin.

Za každých 20 odpracovaných hodin, bude nárok na 1/52 z celkové roční dovolené. Při 4 týdnech dovolené za rok, a pracovní době 20 hodin/týden to vychází na 1,54 hodiny dovolené, za 20 odpracovaných hodin.

Za dovolenou, je nárok na standardní náhradu mzdy za dovolenou (výpočet je stejný jako pro ostatní zaměstnance). Je nárok i na proplacení nevyčerpané dovolené (při ukončení dohody).

Zvýšení minimální mzdy od ledna 2024 (platí i pro dohody)

I při práci na dohodu DPČ (nebo na dohodu DPP) je nárok na minimální mzdu. Ta je stejná, jako pro všechny ostatní zaměstnance (resp. u dohody se zohlední minimální hodinová mzda, minimální měsíční mzda se týká především práce na HPP).

  • V roce 2023, byla minimální mzda 17 300 Kč hrubého měsíčně (tj. minimálně 103,80 Kč hrubého za hodinu)
  • V roce 2024, bude minimální mzda 18 900 Kč hrubého měsíčně (tj. minimálně 112,50 Kč za hodinu)

Na tuto minimální mzdu je nárok, i když pracujete na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti.

Od 1. 1. 2024 se bude minimální mzda zvyšovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje, že minimální mzda se postupně zvýší na 45% – 50% průměrné mzdy (to ale až od začátku roku 2025). V roce 2024, by se měla minimální mzda zvýšit na 18 900 Kč (tj. na 112,50 Kč za hodinu).

Nevěříte, že by mohlo být tak snadné získat peníze? Opravdu ne? Pak si to sami vyzkoušejte!

Užitečné informace
Všechny půjčky