Podnikání při zaměstnání – kolik je sociální pojištění 2024? Od kdy se platí zvýšená záloha?

Od ledna 2024 se zvyšují minimální zálohy na sociální pojištění. Pro OSVČ vedlejší bude minimální sociální zvýšené na 1413 Kč (o 235 Kč vice než v minulém roce). Zvýšená záloha se musí zaplatit už za leden (nejpozději do 31. 1. 2024). Od ledna 2024 se zvyšují minimální zálohy na sociální pojištění. Pro OSVČ vedlejší bude minimální sociální zvýšené na 1413 Kč (o 235 Kč vice než v minulém roce). Zvýšená záloha se musí zaplatit už za leden (nejpozději do 31. 1. 2024).

Poměrně hodně OSVČ, má podnikání jenom jako vedlejší činnost, jako přivýdělek při zaměstnání (nebo během rodičovské, během studia či během důchodu).

I živnostníci, pro které není podnikání hlavní činností, musí platit alespoň minimální zálohy na sociální pojištění. U zdravotního pojištění je to ale jiné.

Od ledna 2024 se zvyšují minimální zálohy na sociální. A v roce 2024, tato změna platí hned od začátku roku (už od 1. 1. 2024). Zvýšenou zálohu je tedy nutné zaplatit už za leden (a ne až po podání přehledu o příjmech, jako tomu bylo dříve).

Kolik je minimální záloha na sociální pojištění v roce 2024?

Od začátku roku 2024, se zvyšují minimální zálohy pro podnikatele. Jak pro ty hlavní, tak i pro ty vedlejší.

Kdo má podnikání jako vedlejší příjem k zaměstnání, ten se musí připravit, že státu bude odvádět minimálně o 235 Kč více. A zvýšená záloha se platí hned od ledna 2024.

Minimální sociální pojištění pro OSVČ vedlejší 2024:

 • Minimální vyměřovací základ pro vedlejší činnost 2024 = 4837 Kč
 • Minimální záloha na sociální pro OSVČ vedlejší 2024 = 1413 Kč
 • Minimální sociální pojištění se zvýší o 235 Kč

Podrobný přehled, jak se mění povinné odvody pro OSVČ (hlavní i vedlejší) zde

Od kdy se platí zvýšená záloha na sociální pojištění v roce 2024?

Doposud to u sociálního pojištění fungovalo tak, že až do podání přehledu o příjmech (obvykle na konci dubna nebo v květnu) se platila ještě stará záloha. A nová (zvýšená záloha), se platila až ve druhé polovině roku.

V roce 2024 je to ale jinak. Od 1. 1. 2024 platí změna zákona. A zvýšenou minimální zálohu je nutné zaplatit už za leden 2024.

 • Sociální pojištění za leden 2024 je splatné do konce měsíce (do 31. 1. 2024).

Kdo nemusí platit zálohy na sociální pojištění?

I když už zaměstnanci platí sociální pojištění z výplaty v zaměstnání, přesto musí platit další sociální pojištění, i jako podnikatelé.

Sociální pojištění se platí buď na základě zisku z podnikání (odvíjí se od posledního daňového přiznání, resp. z posledního přehledu o příjmech OSVČ pro ČSSZ). Jedná se o 29,2% z vyměřovacího základu (což je pro OSVČ v roce 2024 zvýšen no 55% ze zisku).

Nebo je nutné platit alespoň minimální zálohu:

 • Minimální záloha v roce 2023 byla 1178 Kč
 • Minimální záloha v roce 2024 bude 1413 Kč

Minimální zálohy se ale nemusí platit v prvním roce podnikání (pokud je to vedlejší činnost, OSVČ hlavní platí minimální odvody hned od začátku podnikání).

Minimální zálohy se dále nemusí platit, pokud byl příjem (zisk) z podnikání nižší než rozhodná částka:

 • v roce 2023 to bylo 96 777 Kč
 • V roce 2024 to bude 105 520 Kč

Kolik je zdravotní pojištění pro OSVČ vedlejší 2024?

Ten kdo má podnikání jenom jako vedlejší činnost (podnikání při zaměstnání, během rodičovské, během studia, během důchodu, apod.), nemusí platit minimální zdravotní pojištění.

Minimální částku za něj platí stát (za důchodce, za studenty, během rodičovské). Nebo je zdravotní pojištění placeno v zaměstnání.

Přesto ale i OSVČ vedlejší někdy platí zálohy na zdravotní pojištění. Platí to především pro ty živnostníky, za které odvádí zdravotní pojištění stát.

Pokud platí zdravotní pojištění stát (za důchodce, za studenty, během rodičovské):

 • První rok se zdravotní pojištění neplatí (doplatí se případný nedoplatek, až po podání přehledu o příjmech)
 • V dalším roce se platí zálohy vypočítané podle zisku (podle přehledu o příjmech)

Pokud platí zdravotní pojištění zaměstnavatel (podnikání při zaměstnání):

 • Neplatí se zálohy na zdravotní pojištění vůbec (pouze se doplácí případný doplatek, po dodání přehledu o příjmech

Od 1. 1. 2024 se zvyšuje minimální zdravotní pojištění pro OSVČ hlavní, pro OSVČ vedlejší žádná minimální záloha na zdravotní ale není.

Kolik je nemocenské pojištění pro OSVČ vedlejší 2024?

Za zaměstnance platí nemocenské pojištění zaměstnavatel (2,1% z hrubé mzdy). A od 1. 1. 2024 se budou na placení nemocenského pojištění podílet I zaměstnanci (0,6% z hrubé mzdy).

Placení nemocenského pojištění pro OSVČ je dobrovolné. Kdo chce, ten platí. Kdo nechce, platit nemusí. Kdo ale neplatí, ten ani nemá nárok na nemocenskou.

Pokud je placeno dobrovolné nemocenské pojištění, pak může být I na základě činnosti OSVČ nárok na nemocenské dávky.

Minimální nemocenské pojištění je stejné pro OSVČ hlavní I vedlejší:

 • Minimální nemocenské pojištění v roce 2024 je 216 Kč měsíčně
 • Je možné platit i vice – maximálně 2,7% z vyměřovacího základu

Od toho, kolik si živnostník platí na nemocenské pojištění, se pak odvíjí I výše nemocenských dávek. Při minimální částce, vychází nemocenská podobně, jako u zaměstnance s hrubou měsíční mzdou 8000 Kč. Tedy velmi málo peněz.

Nemocenské pojištění se netýká jenom nároku na placenou neschopenku. Velmi důležité je to I pro podnikatelky, které plánují těhotenství. Bez placení nemocenského pojištění, není nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství).

Nevěříte, že by mohlo být tak snadné získat peníze? Opravdu ne? Pak si to sami vyzkoušejte!

Užitečné informace
Všechny půjčky