Exekuce na základě neplatné rozhodčí doložky – zrušení neplatné exekuce

Arbitráž (rozhodčí řízení) slouží jako alternativa ke zdlouhavému řešení sporů u soudu. Dříve byly rozhodčí doložky velmi zneužívány u různých nebankovních půjček, což následně dostalo desítky tisíc lidí do exekuce. Kvůli neplatné rozhodčí doložce, ale může být exekuce zrušena. Arbitráž (rozhodčí řízení) slouží jako alternativa ke zdlouhavému řešení sporů u soudu. Dříve byly rozhodčí doložky velmi zneužívány u různých nebankovních půjček, což následně dostalo desítky tisíc lidí do exekuce. Kvůli neplatné rozhodčí doložce, ale může být exekuce zrušena.

U půjček bývá někdy součástí smlouvy i rozhodčí doložka (viz níže vysvětlení co to je). Ta má pro věřitele umožnit rychlejší vymáhání dluhu. Ještě před několika roky, ale umožňovala i likvidační navýšení celkové dlužné částky.

Z původního dluhu 20 000 Kč, se během rozhodčího řízení, mohl stát dluh i 100 tisíc korun, nebo i více. A to už byla cesta rovnou do exekuce, a nekonečný kolotoč splácení dluhů.

Pravidla pro rozhodčí doložky se před několika roky poměrně zásadně změnila. Nově musí být jasně uvedeno, jak bude vybrán rozhodce, doložka musí být sjednána samostatně, spory mezi podnikateli a spotřebiteli musí rozhodovat rozhodčí soud, atd.

U řady půjček (nebo i jiných smluv), které byly uzavřeny někdy v minulosti, ale mohou být neplatné rozhodčí doložky.

Neplatná rozhodčí doložka může být důvodem pro zrušení exekuce

Pokud je dluh vymáhán v exekuci, která byla nařízena na základě dluhu řešeného v rozhodčím řízení, na základě neplatné rozhodčí doložky, pak je možné požádat soud o zrušené exekuce.

Proti rozhodnutí v rozhodčím řízení, není možnost odvolání k soudu. To byl dříve jeden ze základních principů těchto „podvodů“ s rozhodčími doložkami (původně to zrychlit vymáhání dluhů nebo jiných smluvních povinností; různí „půjčkoví šmejdi“ a „predátorské úvěrové firmy“ toho ale silně zneužívali).

Pokud je rozhodčí doložka sjednána chybným způsobem, tak je neplatná, a celé následné rozhodčí řízení může být anulováno.

Neznamená to sice, že by původní dluh zmizel. Soud ale může zrušit povinnost platit náklady na advokáta v rozhodčím řízení, nebo náklady exekutora, a další navýšení dluhu v exekuci.

Soud může také posoudit, zda původní smlouva neobsahuje úroky nebo jiné poplatky z prodlení, které by odporovaly dobrým mravům.

Konečný verdikt může být i takový, že celá předchozí exekuce se zruší, a dlužník bude mít nově povinnost zaplatit jenom původní dluh (a případně nějaké běžné úroky z prodlení; případně i rozložené do splátkového kalendáře).

Co je to arbitráž (rozhodčí řízení)?

Arbitráž neboli rozhodčí řízení, je alternativa pro řešení různých sporů. O případném sporu mezi dvěma stranami nerozhoduje soud, ale nezávislý rozhodce.

Obvykle platí, že rozhodčí řízení je rychlejší, než projednávání sporu u soudu. Podobné mimosoudní řešení má ale smysl, pokud jsou obě protistrany ve „stejné váhové kategorii“. Jinak může dojít ke zneužití nevýhodného postavení slabší strany sporu.

Výsledkem arbitráže, je rozhodčí nález (jakási „alternativa“ k rozsudku u soudu). Rozhodčí řízení se řídí zákonem číslo 216/1994 Sb.

Co je to rozhodčí doložka u půjčky?

Rozhodčí doložka je specifické ujednání při uzavírání smlouvy. V této doložce (samostatný dokument) se smluvní strany předem dohodly, že případné spory nebudou řešit soudně, ale prostřednictvím rozhodců.

Toto ujednání má svůj oprávněný účel – má být náhradou vlekoucích se soudních sporů a má zajistit rychlejší rozhodnutí.

Rozhodčí doložka může být užitečná při řešení sporů mezi firmami. Může ale představovat problém, pokud je použita mezi stranami, které nemají rovné postavení. Jako je tomu například u spotřebitelských úvěrů.

Spotřebitel se podpisem smlouvy obsahující rozhodčí doložku v podstatě zříká práva na soudní proces, tedy nezávislé posouzení případného sporu.

Je důležité si uvědomit, že proti rozhodnutí rozhodce se většinou nelze odvolat. Je tedy hned vykonatelné. Po rozhodnutí rozhodce, může rovnou začít vymáhání dluhu v exekuci.

Jsou rozhodčí doložky u půjček zakázané?

Rozhodčí doložky nejsou zakázané. Musí být pouze sjednány tak, aby to bylo v souladu se zákonem. Musí být dodrženy především tyto podmínky:

  • Rozhodčí doložka musí být samostatný dokument = nesmí to být součást smlouvy o půjčce (nebo součást nějakých smluvních podmínek, kde by to bylo jen pár odstavců drobným písmem někde na konci)
  • Rozhodčí doložka musí obsahovat informace o rozhodci = pokud není uveden konkrétní rozhodce (nebo způsob jeho výběru), pak rozhoduje rozhodčí soud
  • Rozhodčí doložka musí obsahovat informace o postupu řízení – tedy mimo jiné i jaká bude odměna rozhodce, jaké jsou předpokládané náklady na rozhodčí řízení, apod.
  • Podnikatel musí jasně informovat protistranu, že bude uzavřena rozhodčí doložka, a že to znamená zřeknutí se projednávání u soudu

Obecně platí, že spory mezi podnikateli a spotřebiteli by měl rozhodovat pouze rozhodčí soud. Možnost zvolit řešení u jiného rozhodce se týká jenom smluv uzavřených mezi podnikateli.

Rozhodčí nález, také musí obsahovat informace, že možné podat návrh na zrušení tohoto rozhodnutí soudem.

Rozhodčí doložky se netýkají jenom půjček

Rozhodčí doložka může být sjednána například i v nájemní smlouvě, kde upravuje, jak budou řešeny spory mezi majitelem bytu (pronajímatelem) a nájemníkem.

Rozhodčí doložky jsou obvyklé i ve smlouvách uzavíraných mezi podnikateli (mezi firmami nebo OSVČ).

Nevěříte, že by mohlo být tak snadné získat peníze? Opravdu ne? Pak si to sami vyzkoušejte!

Užitečné informace
Všechny půjčky