Kalkulačka exekuce 2022 na dávky pěstounské péče – odměna pěstouna a další

Mezi příjmy, na které je možné nařídit exekuci, patří třeba exekuce na rodičovský příspěvek, exekuce na důchod, exekuce na podporu v nezaměstnanosti, exekuce na sociální dávky, exekuce na mateřskou nebo i na další příjmy. Mezi příjmy, na které je možné nařídit exekuci, patří třeba exekuce na rodičovský příspěvek, exekuce na důchod, exekuce na podporu v nezaměstnanosti, exekuce na sociální dávky, exekuce na mateřskou nebo i na další příjmy.

Pokud jste pěstounem, který pobírá dávky pěstounské péče (jako je například odměna pěstouna, nebo i jiné dávky vyplácené v rámci pěstounské péče, či jiné sociální dávky), pak by vás mohlo zajímat, jak je to s možností exekuce na pěstounské dávky.

Při exekuci formou srážek, mohou být tyto exekuční srážky prováděny nejenom ze mzdy nebo z platu. Exekuci je možné nařídit i na některé jiné druhy příjmů. Mezi příjmy, na které je možné nařídit exekuci, patří třeba exekuce na rodičovský příspěvek, exekuce na důchod, exekuce na podporu v nezaměstnanosti, exekuce na sociální dávky, exekuce na mateřskou nebo i na další příjmy.

Může exekutor zabavit i odměnu pěstouna?

Mezi dávky, které jsou postižitelné exekučními srážkami, patří i dávky pěstounské péče, jako je odměna pěstouna. V situaci, kdy je exekutorem vymáhán nějaký dluh, je pak odměna pěstouna posuzována jako stejný příjem, jako je třeba výplata ze zaměstnání.

Při exekuci na odměnu pěstouna je vypočítána nezabavitelná částka (podle stejných pravidel, jako u exekuce na jiné druhy příjmů). To, kolik nakonec zůstane z odměny pěstouna (po provedení srážek), záleží na tom, jak vysoká je odměna pěstouna, a o jaký typ exekuce se jedná (tedy jestli je to přednostní nebo nepřednostní pohledávka – vysvětlení rozdílu najdete zde: Co jsou přednostní a nepřednostní pohledávky?)

Výpočet exekuce na odměnu pěstouna a další dávky

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.7.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Jaká je nezabavitelná částka při exekuci v roce 2022

Při exekuci na jakýkoliv příjem (výplata, sociální dávky, nebo i jiné druhy příjmů) zůstává dlužníkovi (povinnému) vždy určitá částka, která se nazývá nezabavitelné minimum. Toto nezabavitelné minimum je od 1.7.2022:

 • Základní nezabavitelná částka od 1.7.2022 = 9416,25 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky od 1.7.2022 = 3138,75 Kč

Oproti roku 2021, se v roce 2022 jedná o poměrně velké zvýšení – u základní nezabavitelné částky, je to zvýšení o cca 1500 Kč, u částky za manžela/manželku/dítě je ti zvýšení o 500 Kč. K takto vysokému zvýšení, dochází díky zvýšení normativních nákladů na bydlení (od 1.1.2022), díky mimořádnému zvýšení normativních nákladů na bydlení (schváleno na konci ledna 2022, platí zpětně od začátku roku) a díky zvýšení životního minima od 1. 4. 2022 a následně druhému zvýšení životního minima od 1. 7. 2022.

V roce 2021 bylo základní nezabavitelné minimum ve výši 7872,75 Kč a za manželku/manžela/dítě to bylo 2624,25 Kč.

Zvýšení nezabavitelné částky se uplatní, pokud má dlužník (povinný) manželka/manželku nebo nějaké děti, ke kterým má vyživovací povinnost.

Pokud by se jednalo dlužníka, který má manželku a dvě děti, pak výsledná nezabavitelná částka bude odpovídat součtu: 9416,25 Kč + 3 x 3138,75 Kč = 18 833  Kč, tj. o 3088 Kč více, než v předchozím roce.

Výpočet exekučních srážek v roce 2022 (stav k 1.7.2022)

Pro výpočet výše exekučních srážek z odměny pěstouna (nebo i z jiného příjmu), je určující typ exekuce (přednostní x nepřednostní) a také celková výše příjmu (u platu se exekuce počítá z čisté mzdy).

Pokud bychom měli pěstouna, který pečuje o 3 děti, pak je jeho odměna pěstouna ve výši 30 000 Kč měsíčně. Pokud by současně měl tento pěstoun nařízeny exekuční srážky, pak by výpočet srážek vypadal takto:

 • Odměna pěstouna = 30 000 Kč měsíčně
 • Nezabavitelná částka za pěstouna = 9416,25 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku = 3138,75 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za děti = 3x 3138,75 Kč
 • Nezabavitelné minimum celkem = 21 972 Kč

Dalším krokem při výpočtu exekuce by bylo odečtení nezabavitelné částky od odměny pěstouna. To kolik zůstane – zde 8028 Kč – se rozdělí na třetiny (na 3 části). Pokud se jedná o nepřednostní exekuci, pak pěstoun dostává dvě třetiny a exekutor jednu třetinu. Pokud by se jednalo o přednostní pohledávku, pak by pěstoun dostal jednu třetinu a exekutor dvě třetiny

Výsledek výpočtu srážky – přednostní pohledávka

 • Srážka na exekuci (kolik dostane exekutor) = 5 352 Kč
 • Zbylá část odměny pěstouna k vyplacení = 24 648 Kč

Výsledek výpočtu srážky – nepřednostní pohledávka

 • Srážka na exekuci (kolik dostane exekutor) = 2 676 Kč
 • Zbylá část odměny pěstouna k vyplacení = 27 324 Kč

Je vidět, že díky postupnému zvyšování nezabavitelné částky, se z příjmu 30 0000 Kč čistého, na exekuci zase až tak moc nestrhne (resp. u nepřednostní exekuce je to jen něco málo přes 2,5 tisíce korun, tj. cca 8,5%). Ještě před 2 – 3 roky, by se u takového příjmu strhávalo na exekuci podstatně více.

Exekuce na sociální dávky

Odměna pěstouna není jediná sociální dávka, u které je možná exekuce. Mezi další sociální dávky, které může exekutor zabavit, patří třeba rodičovský příspěvek. V některých případech je možná i exekuce na přídavek na dítě (jen pokud je dlužníkem dítě). Někdy je možná i exekuce na dávky hmotné nouze a peněžité dávky sociální péče – pouze ale, když je vymáhán neoprávněný přeplatek na těchto dávkách. U jiných sociálních dávek exekuce není možná vůbec – třeba u příspěvku na bydlení, na porodné nebo na pohřebné.

Nevěříte, že by mohlo být tak snadné získat peníze? Opravdu ne? Pak si to sami vyzkoušejte!

Užitečné informace
Všechny půjčky