Kalkulačka exekuce 2024 na dávky pěstounské péče – odměna pěstouna a další

Mezi příjmy, na které je možné nařídit exekuci, patří třeba exekuce na rodičovský příspěvek, exekuce na důchod, exekuce na podporu v nezaměstnanosti, exekuce na sociální dávky, exekuce na mateřskou nebo i na další příjmy. Mezi příjmy, na které je možné nařídit exekuci, patří třeba exekuce na rodičovský příspěvek, exekuce na důchod, exekuce na podporu v nezaměstnanosti, exekuce na sociální dávky, exekuce na mateřskou nebo i na další příjmy.

Pokud jste pěstounem, který pobírá dávky pěstounské péče (jako je například odměna pěstouna, nebo i jiné dávky vyplácené v rámci pěstounské péče, či jiné sociální dávky), pak by vás mohlo zajímat, jak je to s možností exekuce na pěstounské dávky.

Při exekuci formou srážek, mohou být tyto exekuční srážky prováděny nejenom ze mzdy nebo z platu. Exekuci je možné nařídit i na některé jiné druhy příjmů. Mezi příjmy, na které je možné nařídit exekuci, patří třeba exekuce na rodičovský příspěvek, exekuce na důchod, exekuce na podporu v nezaměstnanosti, exekuce na sociální dávky, exekuce na mateřskou nebo i na další příjmy.

Může exekutor zabavit i odměnu pěstouna?

Mezi dávky, které jsou postižitelné exekučními srážkami, patří i dávky pěstounské péče, jako je odměna pěstouna. V situaci, kdy je exekutorem vymáhán nějaký dluh, je pak odměna pěstouna posuzována jako stejný příjem, jako je třeba výplata ze zaměstnání.

Při exekuci na odměnu pěstouna je vypočítána nezabavitelná částka (podle stejných pravidel, jako u exekuce na jiné druhy příjmů). To, kolik nakonec zůstane z odměny pěstouna (po provedení srážek), záleží na tom, jak vysoká je odměna pěstouna, a o jaký typ exekuce se jedná (tedy jestli je to přednostní nebo nepřednostní pohledávka – vysvětlení rozdílu najdete zde: Co jsou přednostní a nepřednostní pohledávky?)

Výpočet exekuce 2024 – exekuce na odměnu pěstouna a další dávky

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Jaká je nezabavitelná částka při exekuci v roce 2024

Při exekuci na jakýkoliv příjem (výplata, sociální dávky, nebo i jiné druhy příjmů) zůstává dlužníkovi (povinnému) vždy určitá částka, která se nazývá nezabavitelné minimum. Toto nezabavitelné minimum je od 1.1.2024:

 • Základní nezabavitelná částka od 1.1.2024 = 12 705 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky od 1.1.2024 = 3 176 Kč

Pokud by se jednalo dlužníka, který má manželku a dvě děti, pak výsledná nezabavitelná částka bude odpovídat součtu: 12704,67 Kč + 3 x 3176,17 Kč = 22 234 Kč, tj. o 1 633 Kč méně, než v předchozím roce.

Oproti minulému roku, se v roce 2024 jedná o poměrně velké snížení – u základní nezabavitelné částky, je to snížení o 933 Kč.

K takto vysokému snížení nezabavitelné částky 2024, dochází především kvůli změně normativních nákladů na bydlení (od 1.1.2024). Pro výpočet exekuce se v roce 2024, použijí normativní náklady na bydlení ve výši 14 1797 Kč (o 1400 Kč méně, než v minulém roce). Životní minimum, které se používá pro výpočet exekuce, se v roce 2024 nemění (pro jednotlivce je to 4 860 Kč).

Výpočet exekučních srážek v roce 2024

Pro výpočet výše exekučních srážek z odměny pěstouna (nebo i z jiného příjmu), je určující typ exekuce (přednostní x nepřednostní) a také celková výše příjmu (u platu se exekuce počítá z čisté mzdy).

Pokud bychom měli pěstouna, který pečuje o 3 děti, pak je jeho odměna pěstouna ve výši 30 000 Kč měsíčně. Pokud by současně měl tento pěstoun nařízeny exekuční srážky, pak by výpočet srážek vypadal takto:

 • Odměna pěstouna = 30 000 Kč měsíčně
 • Nezabavitelná částka za pěstouna = 12 704,67 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku = 3 176,17 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za děti = 3x 3 176,17 Kč
 • Nezabavitelné minimum celkem = 25 410 Kč
 • Nezabavitelná částka je o 1866 Kč nižší, než kolik to bylo vloni

Dalším krokem při výpočtu exekuce by bylo odečtení nezabavitelné částky od odměny pěstouna. To kolik zůstane – zde 4 590 Kč – se rozdělí na třetiny (na 3 části). Pokud se jedná o nepřednostní exekuci, pak pěstoun dostává dvě třetiny a exekutor jednu třetinu. Pokud by se jednalo o přednostní pohledávku, pak by pěstoun dostal jednu třetinu a exekutor dvě třetiny

Výsledek výpočtu srážky – nepřednostní pohledávka

 • Srážka na exekuci (kolik dostane exekutor) = 1 530 Kč
 • Zbylá část odměny pěstouna k vyplacení = 28 470 Kč

Výsledek výpočtu srážky – přednostní pohledávka

 • Srážka na exekuci (kolik dostane exekutor) = 3 060 Kč
 • Zbylá část odměny pěstouna k vyplacení = 296 940 Kč

Je vidět, že díky stále poměrně vysoké nezabavitelné částce, se z příjmu 30 0000 Kč čistého, na exekuci zase až tak moc nestrhne (resp. u přednostní exekuce je to jen něco málo přes 3 tisíce korun, tj. cca 10%, u nepřednostní exekuce je to „jenom“ cca 1,5 tisíce korun, tj. cca 5%). Ještě před 2 – 3 roky, by se u takového příjmu strhávalo na exekuci podstatně více.

Exekuce na sociální dávky

Odměna pěstouna není jediná sociální dávka, u které je možná exekuce. Mezi další sociální dávky, které může exekutor zabavit, patří třeba rodičovský příspěvek. V některých případech je možná i exekuce na přídavek na dítě (jen pokud je dlužníkem dítě). Někdy je možná i exekuce na dávky hmotné nouze a peněžité dávky sociální péče – pouze ale, když je vymáhán neoprávněný přeplatek na těchto dávkách. U jiných sociálních dávek exekuce není možná vůbec – třeba u příspěvku na bydlení, na porodné nebo na pohřebné.

Nevěříte, že by mohlo být tak snadné získat peníze? Opravdu ne? Pak si to sami vyzkoušejte!

Užitečné informace
Všechny půjčky