Kompenzační bonus pro OSVČ během epidemie COVID-19

V roce 2021, mají OSVČ (živnostníci), společníci malých s.r.o. firem, nebo zaměstnanci na dohodu DPP či DPČ, během epidemie COVID-19 nárok na kompenzační bonus. Ten může být až 1000 Kč za den (pro DPP a DPČ jen 500 Kč). Nárok je při splnění podmínek – pokles příjmu o 50% a další podmínky. V roce 2021, mají OSVČ (živnostníci), společníci malých s.r.o. firem, nebo zaměstnanci na dohodu DPP či DPČ, během epidemie COVID-19 nárok na kompenzační bonus. Ten může být až 1000 Kč za den (pro DPP a DPČ jen 500 Kč). Nárok je při splnění podmínek – pokles příjmu o 50% a další podmínky.

Během epidemie koronaviru COVID-19, se vláda snaží kompenzovat alespoň část výpadku příjmů, který postihuje podnikatele (OSVČ nebo společníky malých s.r.o. firem) nebo zaměstnance na dohodu o provedení práce (DPP) či na dohodu o pracovní činnosti (DPČ).

V roce 2021, byl schválen nový zákon (zákon číslo 95/2021 Sb.), který umožňuje získat až 1000 Kč za jeden den omezení:

 • za únor 2021 může být nárok až na 28 000 Kč
 • za březen 2021 může být nárok až na 31 000 Kč

Pokud budou omezení spojená s epidemií COVID-19 pokračovat i dále, bude nárok i na kompenzace za dalších měsíce (za duben nebo třeba i květen – případě až do konce roku 2021).

Žádost o nový kompenzační bonus, je možné najít v podobě interaktivní online aplikace na webu Finanční správy – žádost o nový kompenzační bonus zde.

Kdo má nárok na kompenzační bonus v roce 2021

Na kompenzační bonus, mají v roce 2021 nárok tři skupiny:

 • Podnikatelé (OSVČ, živnostníci), kteří podnikali k 5. 1. 2020 nebo měli přerušené podnikání po 12. 3. 2020
 • Společníci malých s.r.o. firem (příjem společnosti nad 180 000 Kč, maximálně 2 společníci, popř. společníci jsou členy jedné rodiny)
 • Zaměstnanci na dohodu DPP či DPČ, kterým tato dohoda zakládá účast na nemocenském pojištění

Kolik je kompenzační bonus během epidemie 2021?

Již v roce 2020, byl po začátku epidemie COVID, schválen první kompenzační bonus ve výši 500 Kč. Ten byl vyplácen na jaře 2020 a následně i na podzim 2020.

Na začátku roku 2021, byl schválen nový kompenzační bonus, který zvyšuje kompenzaci až na 1000 Kč. Ale ne pro všechny:

 • Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky s.r.o. – až 1000 Kč za den (maximální částka, může být i méně – viz dále)
 • Kompenzační bonus pro dohodáře (DPP, DPČ) – 500 Kč za den
 • Kompenzační bonus za karanténu a izolaci – 500 Kč za den (maximálně 7000 Kč za 14 dní)

Kompenzační bonus pro OSVČ je maximálně 1000 Kč. U řady OSVČ (především těch, kdo mají podnikání jako vedlejší činnost k důchodu, rodičovské nebo k zaměstnání) to ale může být podstatně méně.

U nového kompenzačního bonusu v roce 2021, se dokládá průměrná výše příjmu ve srovnávacím období. A kompenzační bonus, může být maximálně do výše tohoto průměrného příjmu.

Pokud navíc podnikatel neměl během epidemie nulové příjmy, pak je kompenzační bonus ještě nižší – je to rozdíl mezi aktuálními příjmy a průměrnou výší příjmu ve srovnávacím období.

Jaké jsou podmínky pro nárok na kompenzační bonus pro OSVČ v roce 2021

Pro OSVČ (což je asi hlavní skupina žadatelů o kompenzace), platí především tyto podmínky:

 • OSVČ musel zahájit podnikání nejpozději 5. 10. 2020, nebo mít přerušené podnikání po 12. 3. 2020
 • Činnost OSVČ musí být omezena kvůli epidemii – pokles poptávky po nabízených službách či výrobcích, nebo uzavřená provozovna, či omezen provoz, nebo pokles dodávek (služeb či jiných vstupů), nebo péče o dítě (i u zaměstnanců OSVČ), nebo případně nařízena karanténa či izolace
 • Činnost se považuje za omezenou, pokud došlo k poklesu příjmu (tržeb) alespoň o 50%
 • Příjem z podnikání (z omezené činnosti) musí být převažujícím příjmem ve srovnávacím nebo rozhodem období

Jak se dokládá pokles příjmu (tržeb) o 50%

U kompenzačního bonusu se posuzuje pokles tržeb. Srovnává se předchozí měsíc, s průměrem ve srovnávacím období.

Například u kompenzace za únor 2021:

 • Srovnávají se příjmy za leden 2021 oproti průměrné výši příjmu ve srovnávacím období
 • Srovnávací období může být listopad 2018 až leden 2019
 • Srovnávací období může být listopad 2019 až leden 2020
 • OSVČ si může vybrat, které z nich to bude
 • Pokud není možné vybrat ani jedno srovnávací období (podnikání bylo zahájeno až po 1. 11. 2018), pak je možné zvolit srovnávací období z prvních 8 měsíců po začátku podnikání (3 po sobě jdoucí měsíce)

U kompenzace za březen 2021, se to pak o jeden měsíc posouvá. To samé platí i pro další měsíce (pokud bude nárok na kompenzaci za duben či květen 2021).

Jaké příjmy se dokládají pro pokles příjmu o 50%

U OSVČ se dokládají tržby z prodeje výrobků a služeb. Záleží na tom, zda OSVČ vede účetnictví (dříve nazýváno „podvojné“ účetnictví) nebo nevede.

Pokud OSVČ vede účetnictví, tak se tržby posuzují podle data zaúčtování – což může být například datum vystavení faktury (neřeší se, kdy bude platba přijata na účet).

Pokud OSVČ účetnictví nevede (má jen daňovou evidenci), pak je rozhodující datum přijetí platby v hotovosti nebo na účet.

Jak se posuzuje převažující (majoritní příjem)

Příjem ve srovnávacím období (viz výše), by měl být převažujícím příjmem. Pokud má OSVČ i jiné příjmy (ze zaměstnání, z pronájmu, z jiné činnosti, která nebyla epidemií omezena), a tyto příjmy by převažovaly, tak nemusí být nárok na kompenzační bonus.

Toto omezení se bude týkat především těch, kdo mají podnikání, jako vedlejší příjem k zaměstnání. Pokud ve srovnávacím (nebo případně rozhodném období červen 2020 až září 2020), převažoval příjem ze zaměstnání, nebo z pronájmu, tak by na kompenzační bonus nárok nebyl.

Něco jiného je, pokud je někdo na rodičovskérodičovský příspěvek spadá pod sociální dávky, a jako příjem se pro kompenzační bonus nezapočítává. Podobně není posuzovaným příjmem, ani důchod u starobního nebo invalidního důchodce. Nebo třeba mateřská (peněžitá pomoc v mateřství, nemocenské dávky apod.).

Kompenzační bonus za karanténu nebo izolaci během epidemie COVID

Pokud OSVČ nesplňuje podmínky pro nárok na kompenzační bonus ve výši 1000 Kč, a je mu nařízena karanténa nebo izolace, pak může mít nárok na kompenzaci 500 Kč za jeden den karantény.

Nárok na kompenzaci za karanténu, je ale pouze v případě, že si OSVČ platí dobrovolné nemocenské pojištění.

Nárok na kompenzaci za karanténu je maximálně 7000 Kč (za prvních 14 dní karantény). Pokud má OSVČ nárok na běžný kompenzační bonus 1000 Kč, pak už mu ale nevzniká nárok na další kompenzaci jenom za karanténu.

Nevěříte, že by mohlo být tak snadné získat peníze? Opravdu ne? Pak si to sami vyzkoušejte!

Užitečné informace
Všechny půjčky