Výpočet exekuce z nemocenské 2024

Exekuci podléhá i celá řada dalších příjmů. Patří sem mimo jiné i třeba podpora v nezaměstnanosti, důchod, mateřská nebo rodičovská, nebo nemocenská. Exekuci podléhá i celá řada dalších příjmů. Patří sem mimo jiné i třeba podpora v nezaměstnanosti, důchod, mateřská nebo rodičovská, nebo nemocenská.

Zajímalo by vás, co se stane, když máte v zaměstnání exekuci na plat a onemocníte a budete třeba v dlouhodobé pracovní neschopnosti? Jak je to s možností exekuce na nemocenskou? Může exekutor zabavit nemocenské dávky? A pokud ano, jaká je nezabavitelná částka, a kolik by vám mělo zůstat?

Exekuce na nemocenskou (nemocenské dávky)

I když se nejčastěji mluví o exekuci na plat, vaše výplata není to jediné, co může exekutor začít zabavovat. Exekuci totiž podléhá i celá řada dalších příjmů. Patří sem mimo jiné i třeba podpora v nezaměstnanosti, důchod, mateřská nebo rodičovská. Nebo právě také nemocenská (nemocenské dávky).

Nemocenské dávky jsou z pohledu exekuce považovány za „běžný“ příjem, který podléhá exekuci stejně jak výplata. Pokud budete v dlouhodobé pracovní neschopnosti, může se exekutor obrátit na ČSSZ (která je zodpovědná za výplatu nemocenských dávek) a nařídit jejich provádění.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik peněz by vám mělo při exekuci z nemocenské zůstat.

Výpočet exekučních srážek z nemocenské 2024

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik mi zůstane při exekuci v roce 2024?

Výpočet exekuce na nemocenskou se nijak neliší od toho, jak se počítá exekuce na mzdu. I zde je určité nezabavitelné minimum:

  • Základní nezabavitelná částka pro jednotlivce od 1.1.2024 = 12 705 Kč
  • Zvýšení nezabavitelné částky za manžela/manželku od 1.1.2024 = 3 176 Kč
  • Zvýšení nezabavitelné částka za každé dítě od 1.1.2024 = 3 176 Kč

Jakmile je určena nezabavitelná částka, tak se provádí následující výpočet.

Jak se vypočítá exekuce na nemocenskou

Od výše nemocenských dávek, na které máte v daném měsíci nárok (nemocenské dávky se vyplácí za každý kalendářní den, jejich měsíční výše se tedy bude lišit podle aktuálního měsíce), se odečte nezabavitelná částka (viz předchozí část).

Zbytek se pak rozdělí na třetiny. První třetinu dostává vždy exekutor. Druhou třetinu dostává exekutor pouze v případě, že se jedná o přednostní pohledávku. Poslední třetina zůstává vám.

Jaká konkrétní částka vám zůstane při exekuci na nemocenskou, si můžete sami spočítat v naší kalkulačce.

Exekuce na nemocenské dávky a účet v bance současně

Je poměrně běžné, že exekutor nařídí nejenom exekuční srážky ze mzdy (nemocenské apod.), ale současně vám nechá zablokovat účet v bance. V takovém případě vám sice zůstane nezabavitelná část výplaty (nemocenské), ale vy se k ní nemůžete dostat.

Takový postup exekutora ale není správný. Bránit se můžete u soudu. Nebo můžete na ČSSZ (resp. na OSSZ – Okresní správa sociálního zabezpečení) požádat, aby vám byly nemocenské dávky vypláceny složenkou.

Nevěříte, že by mohlo být tak snadné získat peníze? Opravdu ne? Pak si to sami vyzkoušejte!

Užitečné informace
Všechny půjčky