Kalkulačka ošetřovné – výpočet OČR 2021

Kalkulačka ošetřovné – výpočet OČR 2021

Ošetřovné je nemocenská dávka, na kterou mají nárok zaměstnanci, pokud se starají o nemocné dítě nebo jiného člena rodiny. Ošetřovné je ve výši 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu (z hrubé mzdy). Na OČR je nárok 9 dní (nebo 16 dní u samoživitelek nebo samoživitelů).

Ošetřovné je nemocenská dávka, na kterou mají nárok jenom zaměstnanci (OSVČ, nebo nezaměstnaní na tuto dávku nárok nemají). Na ošetřovné máte nárok, pokud se staráte o nemocné dítě (nebo jiného člena rodiny).

Maximální délka OČR je 9 dní (nebo 16 dní pro samoživitele/samoživitelky). Ošetřovné je ve výši 60% z hrubé mzdy (redukovaného denního vyměřovacího základu) a vyplácí se za všechny kalendářní dní.

Ošetřovné během epidemie koronaviru v roce 2021

Během epidemie koronavirus (v době do 30. 6. 2021), mohou platit odlišné podmínky pro ošetřovné (OČR). Pokud by v roce 2021, došlo k dalšímu uzavírání škol, jako během jara a podzimu 2020, bude nárok na ošetřovné ve výši 70%, a po celou dobu, co budou zavřené školy.

I během epidemie koronaviru COVID, je na ošetřovné nárok jen u dětí do 10 roků (mladších než 10 roků v době začátku OČR). Nebo případně i u starších dětí, pokud jsou závislé na pomoci jiné osoby, alespoň v I. stupni.

Během epidemie mají na ošetřovné nárok i ti, kdo pracují na dohodu. Ošetřovné nemusí být čerpáno v kuse, ale je možné střídat dny, kdy pracujete a kdy jste doma s dítětem. Na ošetřovném se mohou střídat oba rodiče.

Aktualizace 2. prosinec 2021

Ošetřovné by se mělo opět zvýšit na 80% (minimálně 400 Kč za den). Na zvýšené ošetřovné, bude nárok zpětně, od začátku listopadu 2021, minimálně do konce února 2022.

Na zvýšené ošetřovné, bude nárok při karanténě (dítěte, nějaké osoby v rodině), při distanční výuce (uzavření třídy, školy, školky). Podmínky jsou podobné, jako v předchozím školním roce.

Viz. Kalkulačka – COVID krizové ošetřovné (zvýšení na 80%)

Kalkulačka: Výpočet OČR 2021

V kalkulačce si může spočítat jak běžné ošetřovné (60%), tak i zvýšení ošetřovné během epidemie (70%). Pozor na maximální počet dní, který je u běžného ošetřovného jen 9 nebo 16 dní (16 dní jen pro samoživitele/samoživitelky):

Kalkulačka zvýšené ošetřovné 2021
Zvolte výši ošetřovného v %
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny (během epidemie COVID-19, to může být i celý měsíc, za běžných podmínek jen 9 nebo 16 dní).
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kolik je ošetřovné (OČR) v roce 2021

Ošetřovné (OČR) je ve výši 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu. Pokud máte hrubou mzdu do 36 000 Kč měsíčně, pak se ošetřovné vypočítá jako 60% z 90% hrubé mzdy. Pro výpočet ošetřovného platí v roce 2021 tyto redukční hranice:

  • Do 1 182 Kč se započítává ve výši 90 %
  • nad 1 182 Kč do 1 773 Kč redukce na 60 %
  • nad 1 773 Kč do 3 545 Kč redukce na 30 %
  • nad 3 545 Kč se nezohledňuje

Pokud máte vyšší hrubou mzdu (než 36 000 Kč), pak se započítá jen část mzdy. Do 36 000 Kč se započítává 90%, při vyšší hrubé mzdě se pak už započítá méně.

Ošetřovné je pak 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu. Ošetřovné se vyplácí za každý kalendářní den. Tj. můžete dostat zaplaceno celkem 9 dní (nebo 16 kalendářních dní, pokud jste samoživitel/samoživitelka).

Ošetřovné (OČR) během epidemie koronavirus 2021

Během epidemie koronavirus, může i v roce 2021 dojít ke zvýšení ošetřovného. Pokud budou opět plošně uzavřeny školy, bude nárok na stejné ošetřovné (70%), jako na podzim 2020.

Na OČR (ošetřovné) by byl nárok  u dětí do 10 roků. Současně bylo možné ošetřovné čerpat po celou dobu epidemie/uzavření škol (teoreticky až do 30. 6. 2021).

Kdo má nárok na ošetřovné (OČR) v roce 2021

Na ošetřovné (OČR) mohou mít nárok jenom zaměstnanci. OSVČ, i když si platí nemocenské pojištění, na ošetřovné nárok nemají. Podobné to je i u nezaměstnaných. Ti sice mohou mít nárok na nemocenskou (pokud je neschopenka zahájena do 7 dní od skončení zaměstnání), na ošetřovné ale nárok nemají. Na OČR nemají nárok ani ti, co pracují na dohodu (DPP nebo DPČ) – ti mají nárok jen na krizové ošetřovné.

Na ošetřovné (OČR) může být nárok v těchto případech:

  • péče o nemocné dítě do 10 roků
  • péče o zdravé dítě do 10 roků (pokud je uzavřena škola/škola z důvodu nějaké epidemie, havárie apod.)
  • péče od zdravé dítě do 10 roků (pokud osoba, která o něj běžně pečuje, onemocní, nebo je například v porodnici)
  • péče o starší dítě, nebo jiného člena rodiny, pokud je nemocný a potřebuje celodenní péči jiné osoby

Jaká je maximální délka ošetřovného (OČR)

Na ošetřovné (OČR) je nárok jen poměrně krátkou dobu:

  • maximálně 9 kalendářních dní
  • nebo maximálně 16 kalendářních dní (pokud se jedná o samoživitelku nebo samoživitele s alespoň jedním dítětem do 16 roků)

Kromě tohoto krátkodobého ošetřovného ještě existuje dlouhodobé ošetřovné. To je ale úplně jiná nemocenská dávka.

Jaké jsou podmínky pro nárok na ošetřovné (OČR)

Na ošetřovném se případně mohou oba rodiče postupně vystřídat. Celková doba ošetřovného (9 dní) se tím ale nijak nemění.

Pro jednu nemoc je maximální doba ošetřovného 9 dní (nebo 16 dní). Aby vznikl nárok na další ošetřovné, muselo by se jednat o jinou nemoc (jinou diagnózu).

Během doby, kdy jste doma s dítětem na ošetřovném (OČR), pro vás neplatí žádná omezení jako u běžné neschopenky. Nejsou zde tedy stanoveny vycházky apod.